image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân xã
Lượt xem: 76

Uỷ ban nhân dân xã Đông Sơn khoá XIX nhiệm kỳ 2011-2016 được cơ cấu biên chế số lượng là 3 ....

  UBND xã Đông Sơn khoá XIX nhệm kỳ 2011-2016 có 3 thành viên: 
1 Chủ tịch
1 Phó chủ tịch
1 Ủỷ viên.
Thành phần chuyên môn giúp việc:
Địa chính: 02 công chức;
Văn phòng-Thống kê: 02 công chức;
Tư pháp-Hộ tịch: 02 công chức;
Văn Hoá-Xã hội: 01 công chức;
Lao động TBXH: 01 công chức;
Công An: 01 công chức, cơ cấu Uỷ viên Uỷ ban;
Tài chính-Kế toán: 01 công chức;
Quân Sự: 01 Hợp đồng trong biên chế;
Cán bộ không chuyên trách: Phó Trưởng công an, Phó chỉ huy trưởng quân sự, Giao thông Thuỷ lợi.

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới