image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa 19
Lượt xem: 29
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND xã Đông Sơn khoá 19, Thường trực HĐND kết hợp với Thường trực UBMTTQ, UBND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri...
    Thực hiện Luật tổ chức HĐND năm 2003, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND xã Đông Sơn khoá 19, nhằm đánh gia tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng-An ninh năm 2011, phát huy quyền dân chủ để cử tri tham gia vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 của địa phương một cách toàn diện. Thường trực Hội đồng nhân dân, kết hợp vói UBND và Ban thường trực UBMTTQ xã, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 7 điểm bầu cử trên địa bàn xã vào ngày 24 và 25 tháng 12.
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới