image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Diễn tập chiến đấu trị an
Lượt xem: 67

Xã Đông Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an 2012 ...

      Thực hện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 11/01/2012 của Thường vụ huyện uỷ Thuỷ Nguyên và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/02/2012 của UBND huyện Thuỷ Nguyên về việc tổ chức diễn ập chiến đấu trị an cho các xã năm 2012, được sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập huện Thuỷ Nguyên và Ban chỉ huy quân sự huyện. Ngày 27 tháng 4 năm 2012 xã Đông Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại địa phương có một phần thực binh.
    Về dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập huyện Thuỷ Nguyên, các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự huyện. Về phía địa phương có các đồng chí  lãnh đạo cùng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí Dân quân.
    Do làm tốt công tác chuẩn bị, các văn kiện, trang thết bị, con người, hợp đồng tác chiến thời gian, địa điểm, nội dung diễn tập, nên cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm cả thời gian, nội dung diễn tập, nhất là phần thực binh rất sinh động. Đồng chí Phan Văn Dũng Thay mặt cho Ban chỉ đạo huyện đánh giá cao về sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, sự điêu hành của UBND xã, sự kết phối hợp của các ban ngành, sự tham mưu của chuyên môn cho Đảng và chính quyền, đã tạo nên sự đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt. 
    Qua buổi diễn tập làm cơ sở nâng cao nhận thức cho cán bộ và chiến sỹ lực lượng vũ trang của địa phương, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, nhất là tron g việc giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương. 
                                                        
                                               Một số hình ảnh của buổi diễn tập chiến đấu trị an xã Đông Sơn
    
    Hội nghị Đảng uỷ mở rộng                BCHQS xã Triển khai kế hoạch            Tổ Dân quân bắn máy bay tầm thấp

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới