image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị thu mùa, làm chiêm và tổng kết "Cánh đồng mẫu lớn" vụ mùa 2013
Lượt xem: 51
Ngày 14/10/2013, UBND huyện Thủy Nguyên phối hợp với Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng
tổ chức Hội nghị thu mùa làm chiêm và tổng kết " Cánh đồng mẫu lớn" tại xã Đông Sơn

              Mô hình "Cánh đồng mẫu lớn"

                 Máy gặt đập liên hợp


Lãnh đạo địa phương báo cáo
 kết quả trước hội nghị

                                              Một số hình ảnh liên quan               

   Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, ngày 14/10/2013, UBND huyện Thủy Nguyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị thu mùa, làm chiêm và tổng kết xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” vụ mùa năm 2013;
Về dự hội nghị có đại diện các sở, ngành thành phố Hải phòng; lãnh đạo Công ty VTNN và XD Hải Phòng; Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM Đình Vũ; Công ty CP kỹ thuật cao Hải Phòng. Đại biểu đại diện thường trực Huyện ủy-lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên; các phòng, ban; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện; Đài phát thanh huyện; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; Trạm Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Thủy Nguyên. Đại biểu đại diện cho 36 xã, thị trấn trong toàn huyện. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ - Trưởng các đoàn thể; BQL XD NTM địa phương, HTX NN; BTCB, trưởng thôn và đại diện các hộ nông dân tiêu biểu trong sản xuất đã về dự hội nghị đông đủ.
Tại hội nghị, các đại biểu đã xuống thực địa để tham quan về mô hình cánh đồng mẫu lớn của địa phương, đồng thời chứng kiến việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong thu hoạch lúa mùa năm 2013 trên địa bàn.
Dowload BC tại đây:  
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới