image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kết quả bầu cử HĐND xã
Lượt xem: 34
 Ủy ban bầu cử xã Đông Sơn công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khoá XIX
Ngày 27/5/2011 Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử xã Đông Sơn đã công khai kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khoá XIX nhiệm kỳ 2011-2016, công bố danh sách 25 người trúng cử trên hệ thống truyền thanh xã.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã khoá XIX:
Đơn vị bầu cử số 01:
Bà     Bùi Thị Thu Vân            được 560 phiếu đạt 86,75% số phiếu hợp lệ
Ông  Đoàn Văn Hồng           đ ược 547 phiếu đạt 84,15% số phiếu hợp lệ
Bà    Vũ Thị Xinh                    được 499 phiếu đạt 76,76% số phiếu hợp lệ
Ông  Bùi Văn Minh                 được 359 phiếu đạt 55,23% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 02:
Ông  Vũ Văn Bình                   đ ược 457 phiếu đạt 92,3% số phiếu hợp lệ
Bà    Phạm Thị Thuý Chuyên  được 446 phiếu đạt 90,1% số phiếu hợp lệ
Bà    Phạm Thị Tuyến              được 348 phiếu đạt 70,3% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 03:
Ông  Vũ Văn Tuấn                 được 508 phiếu đạt 97,1% số phiếu hợp lệ
Bà    Hoàng Thị Minh             được 501 phiếu đạt 95,7% số phiếu hợp lệ
Bà    Nguyễn Thị Huệ            được 460 phiếu đạt 88,0% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 04:
Bà     Nguyễn Thị Chỉ           được 580 phiếu đạt 96,99% số phiếu hợp lệ
Ông  Nguyễn Văn Thế         được 557 phiếu đạt 93,14% số phiếu hợp lệ
Bà    Đào Thị Khích              được 542 phiếu đạt 90,64% số phiếu hợp lệ
Ông  Vũ ĐÌnh Thuyết          được 332 phiếu đạt 55,52% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 05:
Ông  Vũ Văn Bảo                 được 898 phiếu đạt 96,66% số phiếu hợp lệ
Ông  Nguyễn Văn Kiên        được 858 phiếu đạt 92,35% số phiếu hợp lệ
Bà     Phạm Thị Ngoan         được 844 phiếu đạt 90,85% số phiếu hợp lệ
Bà     Phạm Thị Vấn             được 717 phiếu đạt 77,18% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 06:
Bà    Hoàng Thị Xuân Hương  được 519  phiếu đạt 95,6% số phiếu hợp lệ
Bà    Vũ Thanh Loan               được 504  phiếu đạt 92,8% số phiếu hợp lệ
Bà    Tạ Thị Miền                    được 499  phiếu đạt 91,9% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 07:
Bà     Tạ Thị Liên                   được 612 phiếu đạt 97,92% số phiếu hợp lệ
Ông  Tạ Tuấn Minh               được 605 phiếu đạt 96,8%   số phiếu hợp lệ
Ông  Nguyễn Văn Bích         được 592 phiếu đạt 94,7%   số phiếu hợp lệ
Bà     Nguyễn Thị Hải Yến    được 326  phiếu đạt 52,16% số phiếu hợp lệ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới