image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XIX
Lượt xem: 29
Hội đồng nhân dân xã Đông Sơn tổ chức kỳ họp thứ 3
    Thực hiện luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Ngày 11 tháng 01 năm 2012, Hội đồng nhân dân xã Đông Sơn khoá XIX tổ chức kỳ họp thứ 3, đại diện lãnh đạo huyện có đồng chí Bùi Đỗ Nhật: Uỷ viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện uỷ, tham dự kỳ họp có 25 đại biểu HĐND và đại diện lãnh đạo Đảng, UBND, MTTQ, các Ban, ngành đoàn thể, bí thư chi bộ và trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận có sở.
    Với chương trình nội dung được kỳ họp thông qua, dưới sự điều hành của chủ toạ, kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011, đề ra các chỉ tiêu, bện pháp, giải pháp thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2012; Tại kỳ họp các đại biểu đều nhất trí với kết quả đã đạt được trong năm 2011, tiếp tục tham gia đề xuất một số biện pháp, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2012. Cũng tai kỳ họp các đại biểu thảo luận và quyết định một một số nội dung như: Quy chế thu gom rác thải, Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã, Đề án chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới