image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa 19
Lượt xem: 54
Thực hiện lật tổ chức HĐND-UBND năm 2003, HĐND xã Đông Sơn khóa 19 kết hợp với UBND, UBMTTQ xã .....

    Thực hiện luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Thường trực HĐND kết hợp với UBND và UBMTTQ xã tổ chức tếp xúc cử tri, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hầu hết các cử tri đều nhát trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tham gia thêm vào một số lĩnh vực để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.
     Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Hội đồng nhân dân xã Đông Sơn khoá XIX tổ chức kỳ họp thứ 4, tham dự kỳ họp có 25 đại biểu HĐND và đại dện lãnh đạo Đảng, UBND, MTTQ, các Ban, ngành đoàn thể, bí thư chi bộ và trưởng thôn. Với chương trình nội dung được kỳ họp thông qua, dưới sự điều hành của chủ toạ, kỳ họp đã thành công tốt đẹp. 
    Tại kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra các bện pháp, giải pháp thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012. Hầu hết các đại biểu đều nhất trí với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bàn các biện pháp giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuôí năm và cả năm 2012. Các đại biểu quan tâm nhiều về vấn đề sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm cho việc thực hiện chương trình nông thôn mới. 
    Trong kỳ họp đã đổi mới hình thức thảo luận và trao đổi, thực hện chất vấn và trả lời chất vấn, làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri và đại biểu trong kỳ họp quan tâm, chất lượng kỳ họp được nâng lên, các vấn đề trọng tâm đều được thảo luận và quyết định đúng đắn sát với thực tế của địa phương, làm căn cứ để phấn đấu hoàn thành nhệm vụ 6 tháng cối năm và cả năm 2012.

        
                        Hội nghị tiếp xúc cửtri                                                    Tham luận tại kỳ họp
                                                                                          
                                                                                                                              

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới