image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kỳ họp thứ 8- HĐND xã Đông Sơn khóa XX (2016 - 2021)
Lượt xem: 51
Ngày 28/6/2019, HĐND xã Đông Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp thứ 8

 
   
   
Ngày 28/6/2019, HĐND xã Đông Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bàn và biểu quyết một số nội dung quan trọng khác.
Tại kỳ họp các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết gồm:
- NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2019;
- NQ về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã;
- NQ về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018;
- NQ về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;
- NQ về kế hoạch đầu tư công năm 2020;
- NQ về kế hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới