image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thu - chi ngân sách năm 2012
Lượt xem: 43
Xây dựng dự toán ngân sách năm 2012...
    Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, kế hoạch giao chỉ tiêu ngân sách năm 2012 của UBND huyện Thuỷ Nguyên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã Đông Sơn. UBND xã Đông Sơn xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2012 đã được HĐND xã khoá 19 kỳ họp thứ 3 ngày 11 tháng 01 năm 2012 phê duyệt.
UBND xã đã triển khai kế hoạch thu đến các Ban, ngành và các cơ sở thôn. Kết quả trong tháng 01/2012 thu thuế môn bài đạt 100% kế hoạch, thực hiện chi lương, phụ cấp CBCC tháng 1+2/2012, và chi cho các hoạt động thường xuyên của địa phương.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới