image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012
Lượt xem: 37

Thực hiện sự chỉ đạo của UUBND huyện về công tác cải cách hành chính năm 2012, UBND xã Đông Sơn xây xây dựng kế hoạch thực hện...

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của địa phương, Thực hiện sự chỉ đạo của UUBND huyện về công tác cải cách hành chính năm 2012, UBND xã Đông Sơn xây xây dựng kế hoạch thực hện với nội dung cụ thể như sau:

PHAI ĐÍNH KÈM: KH CCHC nam 2012.doc
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới