image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quy chế thu gom rác thải
Lượt xem: 41

Căn cứ Nghị quyết HĐND xã  khoá 19 tại kỳ họp 3, UBND xã Đông Sơn ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. 

  Được sự thống nhất của đại đa số nhân dân trên địa bàn xã về thực hiện công tác thu gom rác thải sinh hoạt và mức đóng góp kinh phí.  HĐND xã  khoá 19 tại kỳ họp 3 đã có Nghị quyết về công tác tổ chức quản lý hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. UBND xã ban hành Quy chế, tổ chức thực hện theo Quy chế. Để công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thuận tiện, bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường trong thôn xóm và nơi công cộng. Đề nghị các cấp các ngành, các tổ chức quan tâm tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Quy chế này.

QUY CHẾ THU GOM RÁC THẢI: QUY CHẾ THU GOM RÁC THẢI.doc  MỨC ĐÓNG GÓP KINH PHÍ THU GOM RÁC.doc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới