image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quy chế Văn thư lưu trữ
Lượt xem: 40

    Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo đảm công tác văn thư lưu trữ của cơ quan. UBND xã Đông Sơn xây dựng Quy chế  Văn thư lưu trữ và yêu cầu toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan nghiêm túc thực hiện.

    Căn cứ Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của chính phủ về công tác văn thư; Nghị định 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia; Căn cứ Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Căn cứ sự chỉ đạo của UBND huyện thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại địa phương, UBND xã Đông Sơn ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cụ thể để cán bộ công chức trong co quan thực hiện.

    Quy chế Văn thư lưu trữ: QUY CHE MAU VE CONG TAC VAN THU LUU TRU.doc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới